Golf Coaches

Ryne Bankston

Ryne Bankston

Head Coach

Email: rlbankston@oxfordsd.org

Accredited Interscholastic CoachCertified Interscholastic Coach
Cliff Ormon

Cliff Ormon

Assistant Coach

Email: cmormon@oxfordsd.org

Accredited Interscholastic CoachCertified Interscholastic Coach
Last Modified on June 28, 2023